Brigada Eskwela Plus 2010

posted May 15, 2011, 8:59 PM by Rhodelia Salas

 

       Masayang ipinagdiwang ang kapaskuhan sa Mababang Paaralan ng T. Camacho Sr. Mula sa parada, palatuntunan at sa mga makabuluhang mga paligsahan. Naipamalas ang pagmamahalan at pagkakaisa ng bawat isa. At ang ating tanging hangad na sana araw-araw ay Pasko.


Comments