LATEST NEWS‎ > ‎

TCSES Tumanggap ng Parangal

posted Feb 17, 2016, 5:40 AM by Rhodelia Salas   [ updated Feb 17, 2016, 5:47 AM ]


Napabilang ang Mababang Paaralan ng T. Camacho Sr., sa mga paaralang binigyang parangal bilang isa sa mga Brigada Eskwela Best Implementers ngayong taon sa Division of City of Balanga. Ginanap ang nasabing awarding sa Crown Royale Hotel noong ika-23 ng Setyembre, 2015 sa ganap na ika-siyam ng umaga. Nakamit ng TCSES ang Third Place sa kategoryang “Large Schools”. Pinangunahan ang nasabing pagbibigay parangal ng ating Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Pozon, katuwang ang

Brigada Coordinator ng Balanga na si Gng. Leticia E. Eugenio,lahat ng mga EPS at mga punong-guro. Dinaluhan din ang nasabing okasyon ng lahat ng mga Brigada Eskwela Coordinators ng mga paaralang napabilang sa Best Implementers ngayong taon. Sina Gng. Violeta V. Zeller, Principal II ng TCSES, kasama ng ating BE Coordinator na si Gng. Rhodelia G. Salas ang mga tumanggap ng nasabing parangal. Bunga ito ng ipinamalas na pagtutulungan ng mga magulang, guro at lahat ng mga nakiisang miyembro ng komunidad sa ginanap na Brigada Eskwela 2015.

Ang mga ganitong pagbibigay parangal para sa pinaghirapan at pinagtulungang gawain ay magsisilbing inspirasyon pa para sa ating lahat upang lalo pang pagbutihin ang iba pang tungkuling maiatang sa atin. Nagbunga ng maganda ang ating pagsisikap na higit na mapagbuti ang kalagayan ng sanitasyon at kagandahan ng ating paaralan para sa mga batang tulad ko na umaasa sa hindi lamang maganda at malinis na paaralan, kundi sa paaralang patuloy na huhubog sa aming dunong at talento.

Comments