HOME‎ > ‎SCHOOL ACTIVITIES‎ > ‎

National Vaccination Day

posted Feb 17, 2016, 6:00 AM by Rhodelia Salas

Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Dito  hinuhubog at pinapaunlad ang husay at tatag ng kaalaman ng bawat isa sa pag-aaral. Magiging matagumpay ang paghubog na ito kung may sapat na gabay, wastong nutrisyon, lakas ng katawan at isipan ang bawat klase. Dahil sa sakit, balewala ang karunungang ibinibigay ng paaralan.

Sa ating bagong K-12 curriculum, ang pundasyon ng kaalaman sa elementarya ay nag-umpisa sa K1 o unang baitang lalo na sa gawaing pagbabasa at paghasa sa sariling talento. Ang ganitong edad ang pinakamabisang sisidlan ng matatag na karunungan kaya dapat na binabantayan ang kanilang kalusugan. Samantalang K7 o ika-7 grado naman sa se-kondarya ang simula ng kanilang bukas na isipan patungo sa tamang landas ng kaalaman sa buhay.

Upang maiwasan ang nakaambang panganib dulot ng sakit na maaaring makaapekto sa wasto at tamang pagkatuto na kanilang sandata sa hinaharap, nagpatupad at idineklara ng DepEd katuwang ang Department of Health ang “National Vaccination Day” na naglalayong mabigyan ng proteksiyon ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan na nasa Grade 1 at grade 7 laban sa tetanus at depterya.

Bilang tugon ng ating paaralan sa nasabing  proyekto,  sa  pagtutulungan ng mga guro sa paaralan at Local Government Unit ng barangay na may kinalaman sa kalusugan, inimbitahan ang mga magulang ng mga bata sa unang baitang upang higit na ipaunawa  ang panganib na dala ng tetanus  at depterya sa kanilang mga anak, gayundin ang kahalagahan ng bakuna sa kalusugan na nauugnay sa kanilang pag-aaral. Kaya noong Agosto 10, 2015 na tinagurian ding National Vaccination Day, ang 141 bata sa unang baitang sa Paaralang Elementarya ng T. Camacho Sr. ay nabigyan ng libreng bakuna para sa tetanus depterya.

Ngayon ay tiyak ng masisiguro ng bawat paaralan ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral at maiiwasan ang nagbabantang sakit na karaniwang humahadlang sa mabuting pagkatuto ng mga mag-aaral.

Comments