HOME‎ > ‎SCHOOL ACTIVITIES‎ > ‎

EDUCHILD Parenting Seminar

posted Feb 17, 2016, 5:55 AM by Rhodelia Salas

Sinimulan ang pag-aaral ng mga magulang sa Educhild Parenting Seminar noong ikalima ng Setyembre, 2015 sa Audio-Visual Room (AVR) ng Paaralang Elementarya ng T. Camacho Sr. sa pangunguna ng Educhild Coordinator  ng paaralan na si Gng. Mellanie M. Reyes.

Layunin ng nasabing programang pamahalaan na matutuhan ng mga magulang ang tamang pagpapalaki sa kanilang mga anak kasama ang kaa-laman kung paano higit pang mapagtitibay ang

relasyon ng mag-asawa. Sa ikaapat na taon ng nasabing pagsasanay masasabing prayoridad ng pamahalaan ang pagkakaroon ng matibay na pamilya na siyang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng maunlad na komunidad

Comments